Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.43.11

Verš

sa dhāvan kṛīdayā bhūmau
patitvā sahasotthitaḥ
tam matvā patitaṁ kruddho
dantābhyāṁ so ’hanat kṣitim

Synonyma

saḥ — On; dhāvan — bĕžící; krīḍayā — pro zábavu; bhūmau — na zem; patitvā — poté, co spadl; sahasā — náhle; utthitaḥ — vstalý; tam — Jeho; matvā — považující; patitam — za spadlého; kruddhaḥ — zuřící; dantābhyām — kly; saḥ — on, Kuvalayāpīḍa; ahanat — vrážel; kṣitim — do zemĕ.

Překlad

Jak se Kṛṣṇa uhýbal, pro zábavu upadl na zem a pak zase rychle vstal. Zuřící slon si myslel, že Kṛṣṇa ještĕ leží, a pokusil se Ho ubodat kly, ale místo toho jen bodal do zemĕ.