Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.43.10

Verš

tato ’bhimakham abhyetya
pāṇināhatya vāraṇam
prādravan pātayām āsa
spṛśyamānaḥ pade pade

Synonyma

tataḥ — potom; abhimukham — tváří v tvář; abhyetya — když přišel; pāṇinā — rukou; āhatya — když vlepil políček; vāraṇam — slona; prādravan — utíkající pryč; pātayām āsa — přinutil ho spadnout; spṛśyamānaḥ — dotýkaný; pade pade — na každém kroku.

Překlad

Kṛṣṇa potom přišel proti slonovi tváří v tvář, vlepil mu políček a utekl. Kuvalayāpīḍa Pána pronásledoval, přičemž se mu na každém kroku dařilo znovu a znovu se Ho dotýkat, ale Kṛṣṇa svými manévry dosáhl toho, že slon klopýtnul a spadnul.