Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.42.8

Verš

sā tadarju-samānāṅgī
bṛhac-chroṇi-payodharā
mukunda-sparśanāt sadyo
babhūva pramadottamā

Synonyma

— ona; tadā — tehdy; ṛju — rovné; samāna — rovnomĕrné; aṅgī — její údy; bṛhat — velké; śroṇi — její boky; payaḥ-dharā — a ňadra; mukunda-sparśanāt — dotekem Pána Mukundy; sadyaḥ — náhle; babhūva — stala se; pramadā — žena; uttamā — nanejvýš dokonalá.

Překlad

Pouhým dotekem Pána Mukundy se Trivakrā náhle zmĕnila v překrásnou ženu s rovnými a rovnomĕrnĕ tvarovanými údy, s velkými boky a ňadry.