Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.42.32

Verš

vyuṣṭāyāṁ niśi kauravya
sūrye cādbhyaḥ samutthite
kārayām āsa vai kaṁso
malla-krīḍā-mahotsavam

Synonyma

vyuṣṭāyām — když uplynula; niśi — noc; kauravya — ó potomku Kurua (Parīkṣite); sūrye — slunce; ca — a; adbhyaḥ — z vody; samutthite — vycházející; kārayām āsa — uskutečnil; vai — vskutku; kaṁsaḥ — Kaṁsa; malla — zápasníků; krīḍā — her; mahā-utsavam — velký festival.

Překlad

Když noc nakonec uplynula a slunce opĕt vyšlo z vody, Kaṁsa začal zařizovat velký zápasnický festival.