Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.42.21

Verš

balaṁ ca kaṁsa-prahitaṁ
hatvā śālā-mukhāt tataḥ
niṣkramya ceratur hṛṣṭau
nirīkṣya pura-sampadaḥ

Synonyma

balam — ozbrojenou jednotku; ca — a; kaṁsa-prahitam — vyslanou Kaṁsou; hatvā — když pozabíjeli; śālā — obĕtní arény; mukhāt — branou; tataḥ — potom; niṣkramya — když vyšli; ceratuḥ — oba kráčející spolu; hṛṣṭau — šťastní; nirīkṣya — pozorující; pura — mĕsta; sampadaḥ — bohatství.

Překlad

Poté, co Kṛṣṇa a Balarāma pozabíjeli i jednotku vojáků, kterou vyslal Kaṁsa, opustili obĕtní arénu její hlavní branou a pokračovali ve své procházce mĕstem, kde si radostnĕ prohlíželi bohaté pamĕtihodnosti.