Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.42.16

Verš

puruṣair bahubhir guptam
arcitaṁ paramarddhimat
vāryamāṇo nṛbhiḥ kṛṣṇaḥ
prasahya dhanur ādade

Synonyma

puruṣaiḥ — muži; bahubhiḥ — mnoha; guptam — hlídaný; arcitam — uctívaný; parama — svrchovaný; ṛddhi — majestát; mat — vlastnící; vāryamāṇaḥ — odhánĕný; nṛbhiḥ — strážemi; kṛṣṇaḥ — Pán Kṛṣṇa; prasahya — silou; dhanuḥ — luk; ādade — zvedl.

Překlad

Tento neskonale majestátní luk hlídalo velké množství mužů, kteří jej uctívali. Kṛṣṇa si prorazil cestu a navzdory pokusům stráží Ho zastavit jej uchopil.