Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.39.13

Verš

gopyas tās tad upaśrutya
babhūvur vyathitā bhṛśam
rāma-kṛṣṇau purīṁ netum
akrūraṁ vrajam āgatam

Synonyma

gopyaḥ — pasačky; tāḥ — ony; tat — potom; upaśrutya — když slyšely; babhūvuḥ — staly se; vyathitāḥ — rozrušené; bhṛśam — nesmírnĕ; rāma-kṛṣṇau — Balarāmu a Kṛṣṇu; purīm — do mĕsta; netum — odvézt; akrūram — Akrūra; vrajam — do Vṛndāvanu; āgatam — přijel.

Překlad

Když se mladé gopī doslechly, že Akrūra přijel do Vraji, aby odvezl Kṛṣṇu a Balarāmu do mĕsta, nesmírnĕ je to rozrušilo.