Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.37.7

Verš

samedhamānena sa kṛṣṇa-bāhunā
niruddha-vāyuś caraṇāṁś ca vikṣipan
prasvinna-gātraḥ parivṛtta-locanaḥ
papāta laṇḍaṁ visṛjan kṣitau vyasuḥ

Synonyma

samedhamānena — zvĕtšující se; saḥ — on; kṛṣṇa-bāhunā — paží Pána Kṛṣṇy; niruddha — zastavené; vāyuḥ — dýchání; caraṇān — jeho nohy; ca — a; vikṣipan — kopající; prasvinna — potící se; gātraḥ — jeho tĕlo; parivṛtta — koulející se; locanaḥ — jeho oči; papāta — padl; laṇḍam — výkaly; visṛjan — vymĕšující; kṣitau — na zem; vyasuḥ — bez života.

Překlad

Jak zvĕtšující se paže Pána Kṛṣṇy úplnĕ zastavila Keśīho dech, démon křečovitĕ kopal nohama, jeho tĕlo pokryl pot a koulel očima. Pak se pokálel a padl na zem mrtvý.