Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.37.3

Verš

sa taṁ niśāmyābhimukho makhena khaṁ
pibann ivābhyadravad aty-amarṣaṇaḥ
jaghāna padbhyām aravinda-locanaṁ
durāsadaś caṇḍa-javo duratyayaḥ

Synonyma

saḥ — on, Keśī; tam — Jeho, Kṛṣṇu; niśāmya — když spatřil; abhimukhaḥ — před sebou; mukhena — tlamou; kham — oblohu; piban — pijící; iva — jako kdyby; abhyadravat — vyrazil vpřed; ati-amarṣaṇaḥ — velmi rozzuřený; jaghāna — zaútočil; padbhyām — dvĕma nohama; aravinda-locanam — na Pána s lotosovýma očima; durāsadaḥ — nedostižný; caṇḍa — prudká; javaḥ — jehož rychlost; duratyayaḥ — nepřemožitelný.

Překlad

Jakmile Keśī spatřil Pána stát před sebou, vyrazil k Nĕmu s nesmírnou zuřivostí a tlamou otevřenou dokořán, jako kdyby se chystal spolknout celou oblohu. Nepřemožitelný a nedostižný koňský démon se zuřivĕ rozbĕhl a Pána s lotosovýma očima se pokusil kopnout svýma předníma nohama.