Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.37.1-2

Verš

śrī-śuka uvāca
keśī tu kaṁsa-prahitaḥ khurair mahīṁ
mahā-hayo nirjarayan mano-javaḥ
saṭāvadhūtābhra-vimāna-saṅkulaṁ
kurvan nabho heṣita-bhīṣitākhilaḥ
taṁ trāsayantaṁ bhagavān sva-gokulaṁ
tad-dheṣitair vāla-vighūrṇitāmbudam
ātmānam ājau mṛgayantam agra-ṇīr
upāhvayat sa vyanadan mṛgendra-vat

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī pravil; keśī — démon jménem Keśī; tu — a poté; kaṁsa-prahitaḥ — poslaný Kaṁsou; khuraiḥ — svými kopyty; mahīm — zemi; mahā-hayaḥ — obrovský kůň; nirjarayan — rozrývající; manaḥ — jako mysl; javaḥ — jehož rychlost; saṭā — žínĕmi své hřívy; avadhūta — rozptýlených; abhra — mraků; vimāna — a letadel (polobohů); saṅkulam — plnou; kurvan — činící; nabhaḥ — oblohu; heṣita — ržáním; bhīṣita — vystrašené; akhilaḥ — všechny; tam — jeho; trāsayantam — dĕsícího; bhagavān — Nejvyšší Pán; sva-gokulam — Jeho vesnici pastevců; tat-heṣitaiḥ — tím ržáním; vāla — žínĕmi ocasu; vighūrṇita — rozehnané; ambudam — mraky; ātmānam — Jeho samotného; ājau — kvůli boji; mṛgayantam — hledajícího; agra-nīḥ — když předstoupil; upāhvayat — zavolal; saḥ — on, Keśī; vyanadan — zařval; mṛgendra-vat — jako lev.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Démon Keśī, kterého poslal Kaṁsa, se objevil ve Vraji jako velký kůň. Bĕžel rychlostí mysli a kopyty rozrýval zemi. Žínĕ jeho hřívy rozptýlily mraky a letadla polobohů po celé obloze a hlasitým ržáním vystrašil všechny přítomné.

Význam

Když Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, vidĕl, jak démon dĕsí Jeho vesnici Gokulu hrozivým ržáním a tím, jak svým ocasem rozhání mraky, předstoupil, aby se s ním utkal. Keśī hledal Kṛṣṇu, aby s Ním bojoval, takže když před ním Pán stál a vyzval ho, ať přijde blíž, kůň odpovĕdĕl tak, že zařval jako lev.