Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.36.30

Verš

gaccha nanda-vrajaṁ tatra
sutāv ānakadundubheḥ
āsāte tāv ihānena
rathenānaya mā ciram

Synonyma

gaccha — jeď; nanda-vrajam — do Nandovy vesnice pastevců; tatra — tam; sutau — dva synové; ānakadundubheḥ — Vasudevy; āsāte — žijí; tau — Je; iha — sem; anena — tímto; rathena — kočárem; ānaya — přivez; ciram — neprodlenĕ.

Překlad

Jeď prosím do Nandovy vesnice, kde žijí dva synové Ānakadundubhiho, a neprodlenĕ Je sem přivez na tomto kočáře.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī uvádí zajímavou poznámku: „Když král Kaṁsa řekl ,tímto kočárem̀, namířil ukazovák na zcela nový, přitažlivý kočár. Kaṁsa si myslel, že až Akrūra ten krásný nový kočár uvidí, vzhledem ke své nevinné povaze ho bude přirozenĕ chtít řídit a oba chlapce rychle přiveze. Skutečný důvod, proč Akrūra jel novým kočárem, však byl ten, že by bylo naprosto nevhodné, aby mĕl Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, nastoupit do kočáru, který již předtím sloužil potĕšení zlotřilého Kaṁsy.“