Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.34.6

Verš

sa cukrośāhinā grastaḥ
kṛṣṇa kṛṣṇa mahān ayam
sarpo māṁ grasate tāta
prapannaṁ parimocaya

Synonyma

saḥ — on, Nanda Mahārāja; cukrośa — vykřikl; ahinā — hadem; grastaḥ — sevřený; kṛṣṇa kṛṣṇa — ó Kṛṣṇo, Kṛṣṇo; mahān — velký; ayam — tento; sarpaḥ — had; mām — mĕ; grasate — polyká; tāta — můj milý chlapče; prapannam — jenž je odevzdaný; parimocaya — prosím zachraň.

Překlad

Nanda Mahārāja v hadím sevření vykřikl: „Kṛṣṇo, Kṛṣṇo, můj milý chlapče! Tento obrovský had mĕ polyká! Prosím, zachraň mĕ. Jsem Ti odevzdaný!“