Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.32.9

Verš

sarvās tāḥ keśavāloka-
paramotsava-nirvṛtāḥ
jahur viraha-jaṁ tāpaṁ
prājñaṁ prāpya yathā janāḥ

Synonyma

sarvāḥ — všechny; tāḥ — tyto gopī; keśava — na Pána Kṛṣṇu; āloka — díky pohledu; parama — svrchovaného; utsava — ze svátku; nirvṛtāḥ — pociťující radost; jahuḥ — zbavily se; viraha-jam — vzešlého z odloučení; tāpam — utrpení; prājñam — duchovnĕ osvícenou osobu; prāpya — když získají; yathā — jako; janāḥ — obyčejní lidé.

Překlad

Pro všechny gopī to byl ten nejvĕtší svátek, když znovu spatřily svého milovaného Keśavu. Zbavily se zármutku z odloučení, tak jako obyčejní lidé zapomínají na své utrpení ve společnosti duchovnĕ osvícené osoby.