Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.30.19

Verš

kasyāñcit sva-bhujaṁ nyasya
calanty āhāparā nanu
kṛṣṇo ’haṁ paśyata gatiṁ
lalitām iti tan-manāḥ

Synonyma

kasyāñcit — jedné z nich; sva-bhujam — svou paži; nyasya — poté, co položila (na rameno); calantī — procházející se; āha — říkala; aparā — jiná; nanu — jistĕ; kṛṣṇaḥ — Kṛṣṇa; aham — já jsem; paśyata — jen pohleďte; gatim — na mé pohyby; lalitām — ladné; iti — s tĕmito slovy; tat — v Nĕm; manāḥ — s myslí plnĕ pohrouženou.

Překlad

Jiná gopī, upřenĕ myslící na Kṛṣṇu, se procházela s paží na rameni přítelkynĕ a prohlašovala: „Já jsem Kṛṣṇa! Jen pohleďte, jak ladnĕ se pohybuji!“