Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.30.11

Verš

apy eṇa-patny upagataḥ priyayeha gātrais
tanvan dṛśāṁ sakhi su-nirvṛtim acyuto vaḥ
kāntāṅga-saṅga-kuca-kuṅkuma-rañjitāyāḥ
kunda-srajaḥ kula-pater iha vāti gandhaḥ

Synonyma

api — zda; eṇa — jelena; patni — ó manželko; upagataḥ — byl potkán; priyayā — se svou milovanou; iha — tady; gātraiḥ — svými údy; tanvan — vytvářející; dṛśām — očí; sakhi — ó přítelkynĕ; su-nirvṛtim — velké potĕšení; acyutaḥ — neklesající Pán Kṛṣṇa; vaḥ — tvých; kāntā — Jeho milou; aṅga-saṅga — díky tĕlesnému styku s; kuca — na ňadrech; kuṅkuma — rumĕlkovým práškem; rañjitāyāḥ — zbarvené; kunda — z jasmínových kvĕtů; srajaḥ — girlandy; kula — skupiny (gopī); pateḥ — pána; iha — tudy; vāti — vane; gandhaḥ — vůnĕ.

Překlad

Ó přítelkynĕ, manželko jelena, byl tady Pán Acyuta se svou milovanou, a způsobil tak velké potĕšení tvým očím? Však tudy vane vůnĕ Jeho girlandy z jasmínových kvĕtů, na níž ulpĕla kuṅkuma z ňader Jeho milé, když Ji objímal.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī podává k tomuto verši následující okouzlující komentář:

Gopī mluvily k lani: ,Ó přítelkynĕ, manželko jelena, podle blaženosti ve tvých jasných očích chápeme, že Śrī Kṛṣṇa zvĕtšil tvou radost krásou svých paží, obličeje a tak dále. Dychtivĕ si přeješ prožívat extázi z pohledu na Kṛṣṇu, a proto Ho tvé oči následují. Vlastnĕ se ti nikdy neztrácí.̀

Když potom gopī vidĕly, jak jde laň dál svou cestou, zvolaly: ,Ó, říkáš nám, že jsi vidĕla Kṛṣṇu? Podívejte! Ta laň jde dál a pořád na nás otáčí hlavu, jako kdyby chtĕla říct: „Já vám Ho ukážu, jen pojďte za mnou a já vám ukážu Kṛṣṇu.“ Ona je v tomto nemilosrdném Vṛndāvanu jedinou milostivou osobou.̀

Jak šly gopī za laní, stalo se, že ji ztratily z dohledu a vykřikly: ,Ó proč nevidíme tu laň, která nám ukazuje cestu ke Kṛṣṇovi?̀

Jedna gopī přišla s myšlenkou, že Kṛṣṇa je jistĕ nĕkde blízko a že laň z Nĕho má strach, a proto se ukryla, aby neudĕlala tu chybu, že prozradí Jeho přítomnost. Takto se gopī dohadovaly, když ucítily vůni, která k nim náhle přivanula, a s velkou radostí vykřikovaly: ,Ano! Ano! To je ono! Bĕhem Kṛṣṇova tĕlesného styku s Jeho přítelkyní se o Jeho jasmínovou girlandu otřel kuṅkumový prášek z Jejích ňader a teď se k nám dostávají vůnĕ toho všeho.̀ Gopī cítily vůni tĕl obou milenců, Kṛṣṇovy jasmínové girlandy a kosmetického prášku na ňadrech Jeho milé.“