Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.30.10

Verš

kiṁ te kṛtaṁ kṣiti tapo bata keśavāṅghri-
sparśotsavotpulakitāṅga-nahair vibhāsi
apy aṅghri-sambhava urukrama-vikramād vā
āho varāha-vapuṣaḥ parirambhaṇena

Synonyma

kim — jaká; te — tebou; kṛtam — konaná; kṣiti — ó zemĕ; tapaḥ — askeze; bata — vskutku; keśava — Pána Kṛṣṇy; aṅghri — nohou; sparśa — díky doteku; utsava — kvůli radostnému zážitku; utpulakita — jásavĕ zježenými; aṅga-ruhaiḥ — s chlupy na tĕle (trávou a rostlinami na tvém povrchu); vibhāsi — vypadáš nádhernĕ; api — snad; aṅghri — nohama (Kṛṣṇy, který je teď přítomný na tvém povrchu); sambhavaḥ — vytvořené; urukrama — Pána Vāmanadevy, Kṛṣṇovy trpasličí inkarnace, jenž třemi obřími kroky pokryl celý vesmír; vikramāt — díky krokům; — či; āha u — nebo snad; varāha — Kṛṣṇovy inkarnace kance; vapuṣaḥ — tĕlem; parirambhaṇena — díky objetí.

Překlad

Ó matko zemĕ, jakou askezi jsi podstoupila, abys získala dotek lotosových nohou Pána Keśavy, který ti způsobil tak velkou radost, že se ti ježí chlupy na tĕle? Vypadáš v tomto stavu nádhernĕ. Dosáhla jsi tohoto extatického příznaku bĕhem současného Pánova zjevení nebo to bylo mnohem dřív, když na tebe vstoupil ve své podobĕ malého Vāmanadevy, nebo ještĕ dřív, když tĕ objal ve své podobĕ kance Varāhadevy?

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī vysvĕtluje uvažování gopī takto: „,Možná, že stromy a rostliny (zmínĕné v předchozích verších) neslyšely naši otázku, protože byly v transu, jak meditovaly o Pánu Viṣṇuovi. Anebo, jelikož nám nechtĕjí říct, kam Kṛṣṇa šel, jsou možná necitelné, přestože žijí na svatém místĕ. Tak nebo tak, k čemu je dobré zbytečnĕ kritizovat obyvatele svatého místa? Není jisté, zda skutečnĕ vĕdí, kam Kṛṣṇa šel. Najdĕme tedy nĕkoho, kdo určitĕ ví, kde je.̀ Tak dospĕly gopī k závĕru, že jelikož Pán Kṛṣṇa musí být nĕkde na zemi, musí sama zemĕ vĕdĕt, kde se nachází.

Potom si gopī pomyslely: ,Jelikož Kṛṣṇa po zemi kráčí stále, není od Nĕj nikdy oddĕlená, a proto nemůže pochopit, jak Jeho rodiče, přítelkynĕ a služebníci trpí v Jeho nepřítomnosti. Zeptejme se jí, jakou askezi vykonala, aby získala to velké štĕstí, že se jí stále dotýkají nohy Pána Keśavy.̀“