Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.30.1

Verš

śrī-śuka uvāca
antarhite bhagavati
sahasaiva vrajāṅganāḥ
atapyaṁs tam acakṣāṇāḥ
kariṇya iva yūthapam

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī řekl; antarhite — když zmizel; bhagavati — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; sahasā eva — znenadání; vraja-aṅganāḥ — mladé dívky z Vraji; atapyan — pocítily velký žal; tam — Jeho; acakṣāṇāḥ — když nevidĕly; kariṇyaḥ — slonice; iva — jako; yūthapam — svého vůdčího samce.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī řekl: Když Pán Kṛṣṇa tak náhle zmizel, gopī pocítily velký žal, že Ho nevidí, tak jako stádo slonic, jež ztratily svého samce.