Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.28.1

Verš

śrī-bādarāyaṇir uvāca
ekādaśyāṁ nirāhāraḥ
samabhyarcya janārdanam
snātuṁ nandas tu kālindyāṁ
dvādaśyāṁ jalam āviśat

Synonyma

śrī-bādarāyaṇiḥ uvāca — Śrī Bādarāyaṇi (Śukadeva Gosvāmī) řekl; ekādaśyām — na Ekādaśī (jedenáctý den lunárního mĕsíce); nirāhāraḥ — postící se; samabhyarcya — poté, co uctil; janārdanam — Pána Janārdanu, Nejvyšší Osobnost Božství; snātum — vykoupat se (před přerušením půstu bĕhem jeho předepsaného završení); nandaḥ — Nanda Mahārāja; tu — ale; kālindyām — do řeky Yamuny; dvādaśyām — dvanáctého dne; jalam — do vody; āviśat — vstoupil.

Překlad

Śrī Bādarāyaṇi řekl: Nanda Mahārāja poté, co uctil Pána Janārdanu a postil se na Ekādaśī, vstoupil na Dvādaśī do vody Kālindī, aby se vykoupal.