Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.25.24

Verš

kṛṣṇa-yogānubhāvaṁ taṁ
niśamyendro ’ti-vismitaḥ
nistambho bhraṣṭa-saṅkalpaḥ
svān meghān sannyavārayat

Synonyma

kṛṣṇa — Pána Kṛṣṇy; yoga — mystické síly; anubhāvam — působení; tam — to; niśamya — když vidĕl; indraḥ — Pán Indra; ati-vismitaḥ — velmi užaslý; nistambhaḥ — jehož pýcha byla pokořena; bhraṣṭa — zničené; saṅkalpaḥ — jehož odhodlání; svān — své; meghān — mraky; sannyavārayat — zastavil.

Překlad

Indra velmi žasl, když sledoval tento projev Kṛṣṇovy mystické síly. Jelikož byl zbaven své pýchy a jeho zámĕry byly zmařeny, nařídil svým mrakům, aby přestaly.