Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.24.8

Verš

śrī-nanda uvāca
parjanyo bhagavān indro
meghās tasyātma-mūrtayaḥ
te ’bhivarṣanti bhūtānāṁ
prīṇanaṁ jīvanaṁ payaḥ

Synonyma

śrī-nandaḥ uvāca — Śrī Nanda Mahārāja řekl; parjanyaḥ — déšť; bhagavān — velký pán; indraḥ — Indra; meghāḥ — mraky; tasya — jeho; ātma-mūrtayaḥ — osobní zástupci; te — oni; abhivarṣanti — přímo dávají déšť; bhūtānām — všem živým bytostem; prīṇanam — uspokojení; jīvanam — životodárná síla; payaḥ — (jako) mléko.

Překlad

Nanda Mahārāja odpovĕdĕl: Velký Pán Indra ovládá déšť. Mraky jsou jeho osobní zástupci a přímo poskytují dešťovou vodu, která dává štĕstí a výživu všem tvorům.

Význam

Bez čisté dešťové vody by zemĕ nemohla nikomu poskytovat potravu či pití a nebylo by ani čistoty. Stĕží tedy lze přecenit význam deštĕ.