Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.24.11

Verš

ya enaṁ visṛjed dharmaṁ
paramparyāgataṁ naraḥ
kāmād dveṣād bhayāl lobhāt
sa vai nāpnoti śobhanam

Synonyma

yaḥ — každý, kdo; enam — tuto; visṛjet — odmítá; dharmam — náboženskou zásadu; paramparya — od tradiční autority; āgatam — přijatou; naraḥ — človĕk; kāmāt — kvůli chtíči; dveṣāt — kvůli nepřátelství; bhayāt — kvůli strachu; lobhāt — nebo kvůli chamtivosti; saḥ — on; vai — jistĕ; na āpnoti — nemůže dosáhnout; śobhanam — příznĕ osudu.

Překlad

Tato náboženská zásada se zakládá na spolehlivé tradici. Pokud ji nĕkdo kvůli chtíči, nepřátelství, strachu nebo chamtivosti odmítne, jistĕ k nĕmu nebude osud příznivý.

Význam

Pokud nĕkdo kvůli chtíči, zášti, strachu či chamtivosti zanedbává své náboženské povinnosti, jeho život nikdy nebude vynikající či dokonalý.