Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.22.13

Verš

evaṁ bruvati govinde
narmaṇākṣipta-cetasaḥ
ā-kaṇṭha-magnāḥ śītode
vepamānās tam abruvan

Synonyma

evam — takto; bruvati — promlouvající; govinde — Pán Govinda; narmaṇā — Jeho žertovnými slovy; ākṣipta — vzrušené; cetasaḥ — jejich mysli; ā-kaṇṭha — až po krk; magnāḥ — ponořené; śīta — studené; ude — ve vodĕ; vepamānāḥ — třesoucí se; tam — k Nĕmu; abruvan — promluvily.

Překlad

Když Śrī Govinda takto hovořil ke gopīm, Jeho žertovná slova zcela uchvátila jejich mysli. Jelikož byly až po krk ponořené ve studené vodĕ, začaly se třást, a proto Ho oslovily.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura uvádí následující příklad žertování mezi Kṛṣṇou a gopīmi.

Kṛṣṇa: Ó dívky podobné ptáčkům, jestliže sem nepřijdete, udĕlám si z tĕchto šatů ve vĕtvích houpací síť. Potřebuji si lehnout, protože jsem byl celou noc vzhůru a teď jsem ospalý.

Gopī: Náš milý pasáčku, Tvé krávy toužily po trávĕ a vešly do jeskynĕ. Musíš tam tedy rychle jít a vyhnat je zpĕt na správnou cestu.

Kṛṣṇa: Pojďte sem hned, Mé drahé pasačky, musíte pospíchat do Vraji a vĕnovat se svým domácím povinnostem. Nerozrušujte své rodiče a další starší příbuzné.

Gopī: Náš milý Kṛṣṇo, my nepůjdeme domů celý mĕsíc, protože to naši rodiče a další starší příbuzní nám nařídili, abychom podstoupily tento postní slib, Kātyāyanī-vratu.

Kṛṣṇa: Mé milé asketky, když jsem vás takto uvidĕl, rozvinula se i u Mĕ překvapivá nálada odpoutanosti od rodinného života. Chci tady mĕsíc zůstat a dodržovat slib pobývání v oblacích. A pokud Mi projevíte milost, budu odsud moci slézt a postit se ve vaší společnosti.

Gopī byly Kṛṣṇovými žertovnými slovy úplnĕ unesené, ale ze studu se ponořily do vody až po krk. Jelikož se třásly zimou, oslovily Kṛṣṇu takto.