Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.20.1

Verš

śrī-śuka uvāca
tayos tad adbhutaṁ karma
dāvāgner mokṣam ātmanaḥ
gopāḥ strībhyaḥ samācakhyuḥ
pralamba-vadham eva ca

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī pravil; tayoḥ — Jich dvou, Pána Kṛṣṇy a Pána Balarāmy; tat — to; adbhutam — úžasné; karma — jednání; dāva-agneḥ — před lesním požárem; mokṣam — záchranu; ātmanaḥ — jejich; gopāḥ — pasáčci; strībhyaḥ — ženám; samācakhyuḥ — podrobnĕ popsali; pralamba-vadham — zabití Pralambāsury; eva — jistĕ; ca — také.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Pasáčci potom se všemi podrobnostmi vylíčili ženám ve Vṛndāvanu Kṛṣṇovo a Balarāmovo úžasné počínání – jak je zachránili před lesním požárem a zabili démona Pralambu.