Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.19.6

Verš

tā āhūtā bhagavatā
megha-gambhīrayā girā
sva-nāmnāṁ ninadaṁ śrutvā
pratineduḥ praharṣitāḥ

Synonyma

tāḥ — ony; āhūtāḥ — volané; bhagavatā — Nejvyšším Pánem, Osobností Božství; megha-gambhīrayā — hlubokým jako mrak; girā — Jeho hlasem; sva-nāmnām — svých jmen; ninadam — zvuk; śrutvā — když slyšely; pratineduḥ — odpovídaly; praharṣitāḥ — velmi povzbuzené.

Překlad

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, volal zvířata hlasem, který znĕl jako dunící mrak. Když krávy slyšely zvuk svých jmen, radovaly se a také volaly na Pána.