Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.19.15

Verš

gāḥ sannivartya sāyāhne
saha-rāmo janārdanaḥ
veṇuṁ viraṇayan goṣṭham
agād gopair abhiṣṭutaḥ

Synonyma

gāḥ — krávy; sannivartya — poté, co obrátil zpátky; sāya-ahne — v pozdním odpoledni; saha-rāmaḥ — společnĕ s Pánem Balarāmou; janārdanaḥ — Śrī Kṛṣṇa; veṇum — na svou flétnu; viraṇayan — hrající určitým způsobem; goṣṭham — do vesnice pastevců; agāt — šel; gopaiḥ — pasáčky; abhiṣṭutaḥ — opĕvovaný.

Překlad

Bylo již pozdĕ odpoledne a Pán Kṛṣṇa, doprovázený Balarāmou, obrátil krávy zpátky domů. Ve společnosti svých přátel pasáčků, kteří opĕvovali Jeho slávu, se vracel do vesnice pastevců a cestou hrál zvláštním způsobem na flétnu.