Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.19.1

Verš

śrī-śuka uvāca
krīḍāsakteṣu gopeṣu
tad-gāvo dūra-cāriṇīḥ
svairaṁ carantyo viviśus
tṛṇa-lobhena gahvaram

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī pravil; krīḍā — ve hře; āsakteṣu — když byli úplnĕ pohrouženi; gopeṣu — pasáčci; tat-gāvaḥ — jejich krávy; dūra-cāriṇīḥ — toulající se daleko; svairam — samy; carantyaḥ — pasoucí se; viviśuḥ — vešly; tṛṇa — po trávĕ; lobhena — kvůli dychtĕní; gahvaram — do hustého lesa.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Zatímco byli pasáčci úplnĕ pohrouženi ve hře, krávy se jim daleko zatoulaly. Mĕly chuť na další trávu, a tak bez dohledu vešly do hustého lesa.