Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.18.31

Verš

āśiṣo ’bhigṛṇantas taṁ
praśaśaṁsus tad-arhaṇam
pretyāgatam ivāliṅgya
prema-vihvala-cetasaḥ

Synonyma

āśiṣaḥ — požehnáními; abhigṛṇantaḥ — zahrnující; tam — Jeho; praśaśaṁsuḥ — chválili; tat-arhaṇam — jenž toho byl hoden; pretya — poté, co zemřel; āgatam — vrátil se; iva — jako kdyby; ālingya — objímající; prema — láskou; vihvala — přemožené; cetasaḥ — jejich mysli.

Překlad

Zahrnuli Balarāmu požehnáními a pak Ho oslavovali, neboť si zaslouží veškeré oslavování. S myslemi přemoženými extatickou láskou Ho objímali, jako kdyby vstal z mrtvých.