Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.18.32

Verš

pāpe pralambe nihate
devāḥ parama-nirvṛtāḥ
abhyavarṣan balaṁ mālyaiḥ
śaśaṁsuḥ sādhu sādhv iti

Synonyma

pāpe — hříšný; pralambe — Pralambāsura; nihate — když byl zabit; devāḥ — polobozi; parama — nesmírnĕ; nirvṛtāḥ — spokojení; abhyavarṣan — shazovali jako déšť; balam — na Pána Balarāmu; mālyaiḥ — kvĕtinové girlandy; śaśaṁsuḥ — pronášeli modlitby; sādhu sādhu iti — s voláním „výbornĕ, výbornĕ“.

Překlad

Polobozi byli ze zabití hříšného Pralamby nesmírnĕ šťastní. Shazovali na Pána Balarāmu déšť kvĕtinových girland a velebili dokonalost Jeho činu.

Význam

Takto končí výklady pokorných služebníků Jeho Božské Milosti A. C. Bhaktivedanty Swamiho Prabhupādy k osmnácté kapitole desátého zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané „Pán Balarāma zabíjí démona Pralambu“.