Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.17.5

Verš

tac chrutvā kupito rājan
bhagavān bhagavat-priyaḥ
vijighāṁsur mahā-vegaḥ
kāliyaṁ samapādravat

Synonyma

tat — to; śrutvā — když uslyšel; kupitaḥ — rozhnĕvaný; rājan — ó králi; bhagavān — mocný Garuḍa; bhagavat-priyaḥ — drahý oddaný Nejvyšší Osobnosti Božství; vijighāṁsuḥ — s úmyslem ho zabít; mahā-vegaḥ — velmi rychlý; kāliyam — ke Kāliyovi; samupādravat — pospíchal.

Překlad

Ó králi, nesmírnĕ mocný Garuḍa, který je velmi drahý Nejvyššímu Pánu, se rozhnĕval, když to uslyšel. S úmyslem Kāliyu zabít se hnal na hada ohromnou rychlostí.

Význam

Śrīla Sanātana Gosvāmī vysvĕtluje, že slovo mahā-vega vyjádřuje, že Garuḍu v jeho velké rychlosti nemůže nikdo zastavit.