Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.17.18

Verš

dehi dānaṁ dvi-jātīnāṁ
kṛṣṇa-nirmukti-hetave
nandaḥ prīta-manā rājan
gāḥ suvarṇaṁ tadādiśat

Synonyma

dehi — mĕl bys dát; dānam — milodary; dvi-jātīnāmbrāhmaṇům; kṛṣṇa-nirmukti — Kṛṣṇova bezpečí; hetave — za účelem; nandaḥ — Nanda Mahārāja; prīta-manāḥ — spokojený v mysli; rājan — ó králi Parīkṣite; gāḥ — krávy; suvarṇam — zlato; tadā — tehdy; ādiśat — dal.

Překlad

Brāhmaṇové pak poradili Nandovi Mahārājovi: „Mĕl by ses postarat, aby se tvému synovi Kṛṣṇovi vždy vyhýbalo nebezpečí, a proto bys mĕl rozdat milodary brāhmaṇům.“ Nanda Mahārāja jim pak se spokojenou myslí velmi rád daroval krávy a zlato, ó králi.