Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.17.17

Verš

nandaṁ viprāḥ samāgatya
guravaḥ sa-kalatrakāḥ
ūcus te kāliya-grasto
diṣṭyā muktas tavātmajaḥ

Synonyma

nandam — k Nandovi Mahārājovi; viprāḥbrāhmaṇové; samāgatya — poté, co přišli; guravaḥ — ctihodné osobnosti; sa-kalatrakāḥ — se svými manželkami; ūcuḥ — řekli; te — oni; kāliya-grastaḥ — uchvácený Kāliyou; diṣṭyā — Prozřetelností; muktaḥ — osvobozený; tava — tvůj; ātma-jaḥ — syn.

Překlad

Všichni ctihodní brāhmaṇové se svými manželkami přišli poblahopřát Nandovi Mahārājovi a řekli mu: „Tvůj syn byl v sevření Kāliyi, ale milostí Prozřetelnosti je teď volný.“