Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.17.13-14

Verš

kṛṣṇaṁ hradād viniṣkrāntaṁ
divya-srag-gandha-vāsasam
mahā-maṇi-gaṇākīrṇaṁ
jāmbūnada-pariṣkṛtam
upalabhyotthitāḥ sarve
labdha-prāṇā ivāsavaḥ
pramoda-nibhṛtātmāno
gopāḥ prītyābhirebhire

Synonyma

kṛṣṇam — Pána Kṛṣṇu; hradāt — z jezera; viniṣkrāntam — vycházejícího; divya — božské; srak — majícího girlandy; gandha — voňavky; vāsasam — a odĕvy; mahā-maṇi-gaṇa — mnoha skvostnými drahokamy; ākīrṇam — pokrytého; jāmbūnada — zlatem; pariṣkṛtam — ozdobeného; upalabhya — když vidĕli; utthitāḥ — vstávající; sarve — všichni; labdha-prāṇāḥ — jimž se vrátila životní síla; iva — jako; asavaḥ — smysly; pramoda — radostí; nibhṛta-ātmānaḥ — naplnĕní; gopāḥ — pastevci; prītyā — s láskou; abhirebhire — Ho objímali.

Překlad

(Śukadeva Gosvāmī navázal na svůj popis toho, jak Kṛṣṇa Kāliyu potrestal:) Kṛṣṇa vyšel z jezera a mĕl na sobĕ božské girlandy, voňavky a odĕvy, byl pokrytý mnoha skvostnými drahokamy a ozdobený zlatem. Jakmile Ho pastevci spatřili, všichni hned vstali, stejnĕ jako se proberou k životu smysly človĕka, který byl v bezvĕdomí. S velkou radostí a láskou Ho objímali.