Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.6.5

Verš

nārada uvāca
bhikṣubhir vipravasite
vijñānādeṣṭṛbhir mama
vartamāno vayasy ādye
tata etad akāraṣam

Synonyma

nāradaḥ uvāca — Śrī Nārada řekl; bhikṣubhiḥ — velkými mudrci; vipravasite — poté, co se odebrali na jiná místa; vijñāna — vědecké duchovní poznání; ādeṣṭṛbhiḥ — ti, kteří mne obdařili; mama — moje; vartamānaḥ — současné; vayasi ādye — před tímto životem; tataḥ — poté; etat — tolik; akāraṣam — vykonal.

Překlad

Śrī Nārada řekl: Velcí mudrci, kteří mne obdařili vědeckým poznáním transcendence, odešli na jiná místa, a tak jsem musel dále žít bez nich.

Význam

V předešlém životě, kdy byl Nāradajī milostí velkých mudrců nasycen duchovním poznáním, došlo v jeho životě k hmatatelné změně, přestože byl pouze pětiletým chlapcem. To je významný příznak, který se projevuje po zasvěcení pravým duchovním mistrem. Skutečná společnost oddaných přináší rychlou změnu v životě ve prospěch duchovní realizace. Jakým způsobem ovlivnila předešlý život Śrī Nārady Muniho, bude postupně líčit tato kapitola.