Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.5.29

Verš

tasyaivaṁ me ’nuraktasya
praśritasya hatainasaḥ
śraddadhānasya bālasya
dāntasyānucarasya ca

Synonyma

tasya — jeho; evam — tak; me — moje; anuraktasya — lpěl na nich; praśritasya — poslušně; hata — oproštěn od; enasaḥ — hříchy; śraddadhānasya — věrného; bālasya — chlapce; dāntasya — podmanil; anucarasya — důsledně následující pokyny; ca — a.

Překlad

Velmi jsem lpěl na těchto mudrcích. Choval jsem se jemně, sloužil jsem jim a tak byly postupně vymazány všechny mé hříchy. V srdci jsem těmto mudrcům pevně důvěřoval. Podmanil jsem své smysly a následoval jsem tyto mudrce bezpodmínečně, tělem i myslí.

Význam

Zde jsou uvedené nezbytné předpoklady nastávajícího stoupence, který se uchází o pozici ryzího čistého oddaného. Prvním předpokladem je, že musí stále vyhledávat společnost čistých oddaných. Nesmí se nechat svést těmi, kteří se pouze za oddané vydávají. Sám musí být prostý a jemný — jen tak dokáže přijmout pokyny od ryzích oddaných. Čistý oddaný je ten, kdo se úplně odevzdal Osobnosti Božství. Ví, že Pán Kṛṣṇa, Osobnost Božství, je svrchovaný vlastník všeho, zatímco všichni ostatní jsou Jeho služebníci. A pouze ve společnosti čistých oddaných se lze zbavit všech hříchů, nahromaděných ve světské společnosti. Začínající oddaný musí věrně sloužit čistému oddanému, musí být velice poslušný a musí důsledně následovat pokyny. Tím se vyznačuje chování oddaného, který je odhodlaný dosáhnout úspěchu již v tomto životě.