Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.4.3

Verš

kasmin yuge pravṛtteyaṁ
sthāne vā kena hetunā
kutaḥ sañcoditaḥ kṛṣṇaḥ
kṛtavān saṁhitāṁ muniḥ

Synonyma

kasmin — v kterém; yuge — období; pravṛttā — započal; iyam — toto; sthāne — na místě; — nebo; kena — na jakém; hetunā — základě; kutaḥ — odkud; sañcoditaḥ — inspirovaný; kṛṣṇaḥ — Kṛṣṇa-dvaipāyana Vyāsa; kṛtavān — sestavil; saṁhitām — védské písmo; muniḥ — učenec.

Překlad

Ve kterém období, na kterém místě a z jakého důvodu bylo toto dílo započato? Odkud také dostal veliký mudrc Kṛṣṇa-dvaipāyana Vyāsa k sestavení tohoto literárního díla potřebnou inspiraci?

Význam

Učený Śaunaka Muni se takto tázal proto, že Śrīmad-Bhāgavatam je výjimečným příspěvkem Śrīly Vyāsadeva. Ṛṣiům bylo známé, že Śrīla Vyāsadeva již vysvětlil védské texty různými způsoby a sepsal i Mahābhāratu, aby je mohli pochopit i méně inteligentní ženy, śūdrové a odpadlí členové rodiny dvojzrozených. Śrīmad-Bhāgavatam je ale oproti všem těmto spisům zcela transcendentální, neboť nemá nic společného s ničím hmotným. Proto jsou tyto otázky velmi inteligentní a důležité.