Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.3.6

Verš

sa eva prathamaṁ devaḥ
kaumāraṁ sargam āśritaḥ
cacāra duścaraṁ brahmā
brahmacaryam akhaṇḍitam

Synonyma

saḥ — toto; eva — jistě; prathamam — nejprve; devaḥ — Nejvyšší Pán; kaumāram — kteří se jmenují Kumārové (svobodní); sargam — stvoření; āśritaḥ — pod; cacāra — vykonal; duścaram — velmi obtížné vykonat; brahmā — v kategorii Brahmanu; brahmacaryam — sebekázeň pro uskutečnění Absolutního (Brahmanu); akhaṇḍitam — nepřerušená.

Překlad

Na počátku byli jako první stvořeni čtyři svobodní synové Brahmy (Kumārové). Zavázáni slibem celibátu se podrobili přísné sebekázni za účelem realizace Absolutní Pravdy.

Význam

Hmotný svět je stvořen, udržován a posléze opět zničen v přesných intervalech. Pro tato stvoření existují také různé názvy podle příslušného Brahmy, otce živých bytostí. Kumārové, o nichž je zde řeč, se zjevili v Kumārovském stvoření hmotného světa. Podrobili se přísné disciplíně neženatých mužů, aby lidstvo učili cestě realizování Brahmanu. Kumārové jsou zplnomocněnými inkarnacemi. Nežli se začali věnovat tvrdému životu sebekázně, stali se nejprve všichni kvalifikovanými brāhmaṇy. Z tohoto příkladu lze vyvodit závěr, že nejdříve je nutno získat bráhmanskou kvalifikaci, a to ne pouhým narozením v bráhmanské rodině, ale hlavně skutečnými vlohami a vlastnostmi. Teprve poté je možno soustředit se na realizaci Brahmanu.