Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.2.18

Verš

naṣṭa-prāyeṣv abhadreṣu
nityaṁ bhāgavata-sevayā
bhagavaty uttama-śloke
bhaktir bhavati naiṣṭhikī

Synonyma

naṣṭa — zničeno; prāyeṣu — téměř do posledního; abhadreṣu — vše, co je nepříznivé; nityam — pravidelně; bhāgavataŚrīmad-Bhāgavatam nebo čistý oddaný; sevayā — službou; bhagavati — Osobnosti Božství; uttama — transcendentální; śloke — modlitby; bhaktiḥ — láskyplná služba; bhavati — nastává; naiṣṭhikī — nezvratitelnáná.

Překlad

Pravidelnou návštěvou přednášek z Bhāgavatamu a službou čistým oddaným je vše nepříznivé v srdci takřka zničeno. Láskyplná služba Osobnosti Božství, Śrī Kṛṣṇovi, který je opěvován transcendentálními písněmi, se tak stane nezvratitelnou skutečností.

Význam

Zde je popsán lék umožňující očistit srdce od nepříznivých vlivů, které uznáváme za překážky na cestě k seberealizaci. Tímto lékem je sdružování se s Bhāgavaty. Existují dva druhy Bhāgavatů; kniha Bhāgavata a oddaný Bhāgavata. Oba jsou účinnými prostředky a mohou společně, nebo i jen jeden z nich samotný, odstranit všechny překážky. Bhāgavata oddaný je stejně důležitý jako je kniha Bhāgavata. Bhāgavata oddaný žije podle učení knihy Bhāgavata, která je naplněna informacemi o Osobnosti Božství a o Jeho čistých oddaných, dalších Bhāgavatech. Kniha Bhāgavata a osoba Bhāgavata jsou totožní.

Oddaný Bhāgavata je přímým zástupcem Bhagavāna, Osobnosti Božství. Podaří-li se nám tedy potěšit oddaného Bhāgavatu, pak můžeme získat veškerý prospěch z knihy Bhāgavata. Jak je možné, že pouhou službou oddanému Bhāgavatovi či knize Bhāgavata lze dosáhnout skutečné oddanosti, je nad naše světské chápání. Śrīla Nārada, který byl ve svém minulém životě synem služky, však tuto skutečnost potvrzuje. Když matka posluhovala světcům, možnost setkat se s nimi dostal i syn. A jelikož často pobýval v jejich společnosti a jedl také zbytky pokrmů, které po sobě zanechali, dostal syn služky možnost stát se proslaveným oddaným a velkou osobností Śrīlou Nāradadevem. Společnost Bhāgavatů činí hotové zázraky. Vliv společnosti Bhāgavatů je takový, že každý, kdo se s nimi sdružuje v pokoře a úctě, snadno nabyde transcendentálního poznání a upevní se v oddané službě Pánu. Čím větší pokroky člověk činí v oddané službě pod vedením Bhāgavatů, tím neochvějnější pak je v transcendentální láskyplné službě Pánovi. Musíme tedy poselství knihy Bhāgavata přijmout od oddaného Bhāgavaty. Společnou pomocí obou Bhāgavatů tak má nováček na cestě k oddanosti možnost dělat stále větší a větší pokroky.