Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.15.29

Verš

vāsudevāṅghry-anudhyāna-
paribṛṁhita-raṁhasā
bhaktyā nirmathitāśeṣa-
kaṣāya-dhiṣaṇo ’rjunaḥ

Synonyma

vāsudeva-aṅghri — lotosové nohy Pána; anudhyāna — neustálým vzpomínáním; paribṛṁhita — zvětšovala se; raṁhasā — s velikou rychlostí; bhaktyā — oddanost; nirmathita — ustoupila; aśeṣa — neomezená; kaṣāya — poskvrna; dhiṣaṇaḥ — pojetí; arjunaḥ — Arjuna.

Překlad

Arjunovo neustálé vzpomínání na lotosové nohy Pána Śrī Kṛṣṇy rychle zvětšovalo jeho oddanost a výsledkem toho bylo, že všechno smetí z jeho mysli bylo odstraněno.

Význam

Hmotné touhy mysli jsou smetím hmotného znečištění. Kvůli tomuto znečištění je živá bytost vystavována mnoha přijatelným a nepřijatelným věcem, které zpochybňují samotnou existenci duchovní totožnosti. Zrození za zrozením je živá bytost zapletena mnoha příjemnými a nepříjemnými prvky, které jsou všechny nepravé a dočasné. Hromadí se jako reakce na naše hmotné touhy, ale když se oddanou službou dostaneme do styku s transcendentálním Pánem a Jeho různorodými energiemi, projeví se nám holá podstata všech hmotných tužeb a inteligence živé bytosti dostane svoji skutečnou podobu. Jakmile Arjuna obrátil svoji pozornost k pokynům Pána, jak jsou zapsány v Bhagavad-gītě, projevila se jeho skutečná podoba věčného společníka Pána, a tak pocítil úlevu od všeho hmotného znečištění.