Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.13.34

Verš

pitary uparate pāṇḍau
sarvān naḥ suhṛdaḥ śiśūn
arakṣatāṁ vyasanataḥ
pitṛvyau kva gatāv itaḥ

Synonyma

pitari — poté, co můj otec; uparate — zemřel; pāṇḍau — Mahārāja Pāṇḍu; sarvān — všechny; naḥ — nás; suhṛdaḥ — příznivci; śiśūn — malé děti; arakṣatām — ochraňovali; vyasanataḥ — před veškerým nebezpečím; pitṛvyau — strýcové; kva — kam; gatau — odešli; itaḥ — odsud.

Překlad

Když můj otec Pāṇḍu zemřel a my všichni jsme byli malí, tito dva strýcové nás chránili před všemi pohromami. Vždy nám přáli vše dobré. Běda, kam odsud odešli?