Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.56

Verš

terache paḍila thāli, — māthā kāṭi’ gela
mūrcchita hañā ācārya bhūmite paḍila

Synonyma

terache — pod úhlem; paḍila — dopadl; thāli — tác; māthā — hlavu; kāṭi' — rozrážející; gela — zajel; mūrcchita — bezvědomý; hañā — poté, co se stal; ācārya — učitel; bhūmite — na zem; paḍila — upadl.

Překlad

Tác byl kovový, a když hranou zasáhl učitelovu hlavu, rozsekl mu ji a učitel se v bezvědomí zhroutil k zemi.