Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.55

Verš

bauddha-gaṇera upare anna paḍe amedhya haiyā
bauddhācāryera māthāya thāli paḍila bājiyā

Synonyma

bauddha-gaṇera — všechny buddhisty; upare — na; anna — jídlo; paḍe — začalo padat; amedhya — nedotknutelné; haiyā — jsoucí; bauddha-ācāryera — buddhistického učitele; māthāya — na hlavu; thāli — tác; paḍila — spadl; bājiyā — vydávající hlasitý zvuk.

Překlad

Nedotknutelné jídlo padalo přímo na buddhisty a tác velký pták upustil na hlavu onoho buddhistického učitele. Při dopadu na jeho hlavu tác hlasitě zařinčel.