Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.358

Verš

tīrtha-yātrā-kathā ei kailuṅ samāpana
saṅkṣepe kahiluṅ, vistāra nā yāya varṇana

Synonyma

tīrtha-yātrā-kathā — vyprávění o poutní cestě; ei — toto; kailuṅ samāpana — dokončil jsem; saṅkṣepe kahiluṅ — v krátkosti jsem popsal; vistāra — obšírně; yāya varṇana — není možné popsat.

Překlad

Takto jsem ukončil stručné vyprávění o poutní cestě Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Obšírně ji popsat není možné.

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura podotýká, že ačkoliv je v 74. verši této kapitoly uvedeno, že Śrī Caitanya Mahāprabhu navštívil chrám Śiyālī-bhairavī, ve skutečnosti navštívil v Šijálí chrám Śrī Bhū-varāhy. Nedaleko Šijálí a Čidámbaram stojí chrám zvaný Śrī Muṣṇam, ve kterém sídlí Božstvo Śrī Bhū-varāhy. V oblasti Čidámbaram leží okres Jižní Arkád a v něm se nachází město Šijálí. Nedaleko odtud je chrám Śrī Bhū-varāhadevy, nikoliv Bhairavī-devī. To je závěr Śrīly Bhaktisiddhānty Sarasvatīho Ṭhākura.