Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.283

Verš

premāveśe kaila bahuta kīrtana-nartana
tāhāṅ eka vipra tāṅre kaila nimantraṇa

Synonyma

prema-āveśe — ve velké extázi lásky; kaila — prováděl; bahuta — hodně; kīrtana-nartana — zpívání a tančení; tāhāṅ — tam; eka — jeden; viprabrāhmaṇa; tāṅre — Jemu; kaila — učinil; nimantraṇa — pozvání.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu jako obvykle nejrůznějšími způsoby zpíval a tančil. Jednoho brāhmaṇu velmi potěšilo, když viděl Pána v extázi lásky, a pozval Ho do svého domu na oběd.