Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.234

Verš

sei dina cali’ āilā payasvinī-tīre
snāna kari’ gelā ādi-keśava-mandire

Synonyma

sei dina — ještě ten den; cali' — jdoucí; āilā — dorazili; payasvinī-tīre — na břeh řeky Pajasviní; snāna kari' — poté, co se vykoupali; gelā — šli; ādi-keśava-mandire — do chrámu Ādi-keśavy.

Překlad

Ještě téhož večera dorazili Śrī Caitanya Mahāprabhu a Jeho služebník Kṛṣṇadāsa ke břehu řeky Pajasviní. Vykoupali se a pak šli navštívit chrám Ādi-keśavy.