Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.227

Verš

strī-dhana dekhāñā tāṅra lobha janmāila
ārya sarala viprera buddhi-nāśa kaila

Synonyma

strī-dhana — ženy; dekhāñā — když ukázali; tāṅra — jeho; lobha — připoutanost; janmāila — vytvořili; ārya — ušlechtilý muž; sarala — prostý; viprerabrāhmaṇy; buddhi-nāśa — ztrátu inteligence; kaila — zapříčinili.

Překlad

Bhaṭṭathārijové okouzlili prostého a laskavého brāhmaṇu Kṛṣṇadāse ženami a svou nepříznivou společností znečistili jeho inteligenci.