Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.167

Verš

paramānanda-purī tāhāṅ rahe catur-māsa
śuni’ mahāprabhu gelā purī-gosāñira pāśa

Synonyma

paramānanda-purī — Paramānanda Purī; tāhāṅ — tam; rahe — setrval; catur-māsa — čtyři měsíce; śuni' — když slyšel; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; gelā — šel; purī — Paramānanda Purī; gosāñira — duchovní mistr; pāśa — nedaleko.

Překlad

Na hoře Rišabha se během čtyř měsíců období dešťů usídlil Paramānanda Purī. Jakmile se o tom Śrī Caitanya Mahāprabhu doslechl, šel ho navštívit.