Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.119

Verš

vinodinī lakṣmīra haya kṛṣṇe abhilāṣa
ihāte ki doṣa, kene kara parihāsa

Synonyma

vinodinī — poživatelky; lakṣmīra — bohyně štěstí; haya — je; kṛṣṇe — po Pánu Kṛṣṇovi; abhilāṣa — touha; ihāte — v tom; ki — jaká; doṣa — chyba; kene — proč; kara — činíš; parihāsa — žertování.

Překlad

Veṅkaṭa Bhaṭṭa dále vysvětlil: „Matka Lakṣmī, bohyně štěstí, si také vychutnává transcendentální blaženost. Pokud si tedy chtěla užívat s Kṛṣṇou, co je na tom špatného? Proč si z toho tropíš takové žerty?“