Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.109

Verš

śata-koṭi gopī-saṅge rāsa-vilāsa
tāra madhye eka-mūrtye rahe rādhā-pāśa

Synonyma

śata-koṭi — stovky tisíců; gopī-saṅge — spolu s gopīmi; rāsa-vilāsa — tančení v tanci rāsa; tāra madhye — mezi nimi; eka-mūrtye — v jedné ze svých transcendentálních podob; rahe — zůstává; rādhā-pāśa — po boku Śrīmatī Rādhārāṇī.

Překlad

„I když byl Kṛṣṇa během tance rāsa uprostřed stovek tisíců gopī, přesto se v jedné ze svých transcendentálních podob neustále držel po boku Śrīmatī Rādhārāṇī.“