Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.85

Verš

madhyāhna kariyā āilā devatā-mandire
nija-gaṇa praveśi’ kapāṭa dila bahir-dvāre

Synonyma

madhyāhna kariyā — když vykonali koupel atd.; āilā — vrátili se; devatā-mandire — do chrámu Pána; nija-gaṇa praveśi' — dovolující vstoupit svým lidem; kapāṭa dila — zavřel; bahir-dvāre — vnější bránu.

Překlad

Po koupeli se v poledne Oba vrátili do chrámu. Śrī Nityānanda Prabhu dovolil svým lidem vstoupit a potom zavřel vnější bránu.