Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.245

Verš

bhaṭṭācārya kahe tāṅre kari’ namaskāre
tomāra sambandhe prabhu kṛpā kaila more

Synonyma

bhaṭṭācārya kahe — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya odpověděl; tāṅre — Gopīnāthovi Ācāryovi; kari' — když složil; namaskāre — poklony; tomāra sambandhe — díky vztahu s tebou; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kṛpā — milost; kaila — prokázal; more — mi.

Překlad

Bhaṭṭācārya se Gopīnāthovi Ācāryovi poklonil a řekl: „Pán mi prokázal svoji milost díky tvé milosti, protože jsem tvůj příbuzný a ty jsi oddaný.“